yli 60 vuotta Palohenkilöstön tukena

Kassa on perustettu vuonna 1958. Kassa toimii jäsenistöltään keräämillä jäsenmaksuilla.

Kuka voi liittyä

Kassaan voi liittyä toimintapiiriin kuuluva terve henkilö. Lisäksi liittyä voi edunsaajana myös terve aviopuoliso ja heidän terveet 3-17 vuotiaat lapsensa

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 27,50€ /kk/henkilö/edunsaaja
Ei erillistä liittymismaksua

Korvaukset

Korvaukset ovat 50-100 %

Tiedotteet

Ajankohtaisia asioita

EDUSTAJISTON KOKOUS 5.4.2022

– käsiteltiin sääntömääräiset asiat
– tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus
– hallituksen kokoonpano katso kohta hallitus
– tilintarkastajaksi valittiin Markku Heikkilä (HT) ja varalle MGI Tilintarkastus Oy.
– jäsenmaksu edelleen 30,50 euroa/kk, 1.7.2022 alkaen 27,50 euroa/kk.

Pöytäkirja on jäsenistön nähtävänä kassan toimistossa.
Pyydettäessä pöytäkirja postitetaan jäsenelle kotiin.