EDUSTAJISTON KOKOUS 5.4.2022

– käsiteltiin sääntömääräiset asiat
– tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus
– hallituksen kokoonpano katso kohta hallitus
– tilintarkastajaksi valittiin Markku Heikkilä (HT) ja varalle MGI Tilintarkastus Oy.
– jäsenmaksu edelleen 30,50 euroa/kk, 1.7.2022 alkaen 27,50 euroa/kk.

Pöytäkirja on jäsenistön nähtävänä kassan toimistossa.
Pyydettäessä pöytäkirja postitetaan jäsenelle kotiin.